Akadeemilised ning pidulikud üritused 2011/2012

12.10.2011 EÕÜL-i tutvustav õhtu

19.10.2011 Elo Tamm advokaadibüroost LAWIN Lepik ja Luhaäär “Noore advokaadi spetsialiseerumisvaldkonna valik ja tänapäeva õigus- ja ärimaailma olulised aspektid. Energiaõiguse valdkonna tutvustus.”

25.10.2011 Ants Kull – Riigikohtu külastus “Pretsedendiõigus Eestis: de jure ja de facto”

28.10.2011 JuRistimine – korp! Sakalas rebaste pidulik ristimine, sõnavõtt: prof Raul Narits

01.11.2011 Villu Otsmann ja Taivo Ruus advokaadibüroost TORV “Advokaaditöö oskused ehk millest koosneb usaldus”

09.11.2011 Ants Nõmper advokaadibüroost Raidla, Leijns & Norcous “Meediavaidlused – kohtupraktika ja edasine trend”

10.12.2012 Valentiniglämm korp! Rotalias koostöös Majandusklubiga

14.02.2012 Margit Vutt – Riigikohtu külastus “Analüütiku töö tutvustus”

28.02.2012 Toomas Vaher – advokatuur, advokatuuri esimees “Advokatuurist üldiselt, advokaadi amet”

29.02.2012 Andreas Kangur “Tõendamine kriminaalkohtumenetluses ja tõendamine üldisemalt”

07.03.2012 Edgar Grünberg – Notarite koda “Notarite kojast üldiselt, notari amet”

14.03.2012 Norman Aas, Heili Sepp – Prokuratuur, riigi peaprokurör “Prokuratuurist üldiselt, prokuröri amet”

20.03.2012 Villu Otsmann advokaadibüroost TORV “Eetika küsimused ja praktika korraldus”

23.03.2012 Tiina Sepa – Swedbank, Balti panganduse õigusnõunik “Õigusnõuniku amet”

29.03.2012 Eversheds Ots & Co “Suuliste kokkulepete siduvus ja hilisem tõendamine”

04.05.2012 Paul Keres, Meelis Eerik advokaadibüroost Glikman & Partnerid “Kohtumenetlus”

07.-11.05.2012 EÕÜL-i kevadpäevad “Autoriõiguste kaitse”:

07.05.2012 Tambet Toomela advokaadibüroost Eversheds Ots & Co “Autoriõiguse olemus ja roll infoühiskonnas”

08.05.2012 Risto Agur (Sorainen), Riivo Anton (AS Innopolis konsultatsioonid partner), Andres Aruhein (AS Emajõe Veevärk juhatuse liige) “Majandus vs õigus: Kuidas saab juht end äris kaitsta?” – koostöös EÕÜL, ELSA ja Majandusklubi

09.05.2012 Pawan Dutt (TTÜ professor) “Intellektuaalne omand üldiselt, probleemid kaubamärkide ja copyright’iga digitaalajastul ning EL-i praegusest regulatsioonist selles valdkonnas ning püüetest seda muuta lepingutega nagu ACTA ning sellega kaasnevad probleemid”

09.05.2012 Triin Tuulik advokaadibüroost GLIMSTEDT – “IKT teenusepakkuja vastutus: isikuandmete avaldamise ja sisu moniteerimise lubatavus”

10.05.2012 Kevadpäevade debatt “Kas autoriõigused on piisavalt kaitstud?” Peeter Mõtsküla (jurist ja infotehnoloogia spetsialist), Urmas Kukk (Andmekaitse Inspektsiooni endine peadirektor), Kalev Rattus (Eesti Autorite Ühingu tegevdirektor), Aleksei Kelli (intellektuaalse omandi dotsent).

11.05.2012 Kevadpäevade lõpupidu Eesti Üliõpilaste Seltsi hoones

IMG_1063IMG_1064   IMG_1217IMG_1216 IMG_1214  IMG_1218

Valentiniglämm