Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtuniku Julia Laffranque’i esinemine 2012

Eelmise õppeaasta lõpus tegime üliõpilaste seas küsitluse EÕÜLi tegevuse kohta. Sealhulgas küsisime, kellega kõige rohkem kohtuda soovitakse. Üks kõige populaarsematest valikutest oligi Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik Julia Laffranque. Õnneks oligi selle õppeaasta alguseks just selline üritus plaanis. Üritus toimus 4. oktoobril Näituse 13a õppehoones. Julia Laffranque näitas meile Euroopa Inimõiguste Kohut tutvustavat videot ning vastas küsimustele, mida üliõpilased olid varasemalt internetis esitanud, näiteks sellest, milline on Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtuniku igapäev. Samuti rääkis ta huvitavamatest EIÕK kaasustest sh Eestit puudutavatest kohtuasjadest.

Kokkuvõttes oli üritus väga edukas, aitäh esinejatele ja kuulajatele! Tegemist oli ühe EÕÜLi kõige populaarsema üritusega läbi aegade.