Rahvakohtunikud Eesti kohtusüsteemis

6. detsembril toimus Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liidu korraldatud üritus “Rahvakohtunikud Eesti kohtusüsteemis”. Rahvakohtuniku rollist Eestis rääkisid meile Tartu maakohtu kohtunik Ingeri Tamm ning staažikas rahvakohtunik Aivar Paapsi. Juttu tuli nii rahvakohtunikuks saamisest, rahvakohtuniku rollist õigusmõistmise protsessis ning samuti jagas Aivar Paapsi ka mälestusi oma headest ning halbadest päevadest rahvakohtunikuna. Lõpetuseks andsid nii Aivar Paapsi kui ka kohtunik Ingeri Tamm soovituse tulevastele juristidele: “Kohtule kõige parema mulje jätab jurist, kes keskendub olulisele ning tühja juttu ei aja!”

15369073_1807572192792256_4118360731768108542_o 15304082_1807572272792248_5667007662105456750_o

 

Kohtumine tundmatuga – Priit Pikamäe 15.11.2016

15. novembril toimus Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liidu korraldatud üritus “Kohtumine tundmatuga”, mille külaliseks oli Riigikohtu esimees Priit Pikamäe. Vestlus Pikamäega hõlmas mitmeid teemasid: tema nooruspõlv, ülikooliaeg, erinevad töökogemused ja eriti ka kohtunikuamet. Üritus lõppes Riigikohtu esimehe soovitusega tudengitele: “Võtke ülikoolielust kõike, kuid ärge unustage ka õppimist, sest see on vundamendi ladumine Teie edasise teenistuse jaoks.”


15122925_1798242107058598_8754435595456038606_o-215039698_1798242070391935_2311795787199987406_o-2

 

Juristi mitu ametit: Ravimiameti õigusnõunik

5. mail 2016 avas Tartus asuv Ravimiamet oma uksed õigusteaduse tudengitele, et tutvustada lähemalt Ravimiameti õigusalaseid tegemisi. Üritusel osalejaid võtsid vastu kaks Ravimiameti õigusnõunikku, kes tutvustasid Ravimiameti ruume ning rääkisid täpsemalt ameti igapäevatööst. Ürituse teises pooles jagasid õigusnõunikud tudengitega huvitavamaid kohtuasju, mis on jõudnud Riigikohtuni, ning ärgitasid tudengeid kaasa mõtlema rahva tervist puudutavatel teemadel. Samuti kiitsid õigusnõunikud tööd asutuse juristina, mida mõlemad neist on teinud edukalt juba aastaid. Tudengite ja õigusnõunike vahel tekkis vaba suhtlus, mistõttu aeg lausa lendas põnevate teemade ja oma tööd hingega tegevate inimeste keskel.

Ürituselt lahkusid kõik külastajad Ravimiameti meenete ja hea meeleoluga.

Ravimiamet052016

TARK töötuba: pilvetehnoloogia õiguslikust vaatenurgast

Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liidu vahendusel avanes 12 õigusteaduse tudengil 22. aprillil 2016 võimalus advokaadibüroo TGS tehnoloogiaõiguse ekspertide käe all õppida tundma pilvetehnoloogiaid puudutavat regulatsiooni. Aset leidis juba traditsiooniks saanud TARK töötuba. Osalejad said võimaluse süüvida andmekaitseregulatsiooni ning pilvetehnoloogiaid puudutavatesse õiguslikesse küsimustesse, kusjuures kogu tegevus toimus interaktiivse simulatsiooni vormis. Neljaks tiimiks jagatuna said erinevad grupid ülesande esindada kas eraõiguslikku või avalik-õiguslikku juriidilist isikut, kes plaanib pilvetehnoloogiate kasutamisele üle minna või ülesande esindada Andmekaitseinspektsiooni, kes säärast tegevust hoolikalt jälgib ning mitmeid andmekaitset puudutavaid ohte pilvetehnoloogiatega kaasnevalt näeb. Igale tiimile oli toeks valdkonnas tegev juhendaja ning üheskoos töötati põhjalikult läbi asjassepuutuv õiguslik materjal.

Advokaadibüroo TGS võttis tudengid soojalt vastu. Ühiselt käidi lõunal, kus osalejatel avanes võimalus lähemalt tundma õppida TGS-i partnereid, juriste ning töökorraldust. Päev kulmineerus erinevate gruppide vastasseisuga, kus kõlas ohtralt argumente nii pilvetehnoloogiatele ülemineku poolt kui vastu.  Siiski suutsid kõik pooled jõuda kokkuleppele selles osas, kuidas, olenemata takistustest, pilvetehnoloogiatele üleminek võimalikuks võiks saada.

Kohvilauas päevale tagasi vaadates tunnistasid osalejad, et olenemata teema keerukusest, on pilvetehnoloogiate kohta palju uut õppinud ning lahkuvad ürituselt olulise kogemuse võrra rikkamana.

EÕÜL tänab siiralt advokaadibürood TGS meeldiva koostöö eest ning jääb huviga ootama järgmist TARK töötuba.

AB TRINITI praktikakonkurss 2016

Advokaadibüroo TRINITI kuulutas välja 2016. aasta praktikakonkursi! Kandideerima on oodatud tudengid, kelle õpingud on vähemalt II kursuse kevadsemestris. Praktikandile makstakse ka stipendiumi! Kandideerimise tähtaeg on 15. aprill.

TRINITI-praktikakonkurss_2016

Tartu vangla külastamine 16.03.2016

Tartu vangla külastamine toimus 16. märtsil 2016. Ürituse korraldasid EÕÜL, ELSA ning justiitsministeerium. Tutvusime Tartu Vangla territooriumi ning kinnipeetavate elutingimustega. Samuti sai sisukalt räägitud vangide õigustest ning kuidas on neil võimalik oma õigusi kaitsta. Tutvusime vanglajuristi ameti, justiitsministeeriumi vanglate osakonna struktuuri ning praktikavõimalustega justiitsministeeriumis.

Puutepunkt: IT ja õigus

Neljapäeval, 10. märtsil 2016 toimus põnev IT- ja õigusteaduskonna ühisüritus “Puutepunkt: IT ja õigus”. Üritus toimus TÜ arvutiteaduste instituudis ning ettekandeid tegid Tartu Ülikooli intellektuaalse omandi lektor ja Tark Grunte Sutkiene advokaat Gea Lepik ning Cybernetica töötaja, Sharemind’i projektijuht Baldur Kubo. Esimene ettekanne tutvustas osalejatele lähemalt tarkvara õiguskaitset ehk seda, kuidas ning milliste õiguslike vahenditega on võimalik tarkvara kaitsta, mis asi täpsemalt kaitse saab ning mis on selle õiguskaitse sisu. Teine ettekanne keskendus õigusteaduse ja informaatika lõimumisele Eestis ja Euroopas infoturbetarkvara Sharemind rakendamise käigus nähtu põhjal. Mõlemad ettekanded olid äärmiselt huvitavad ning kahtlemata ka aktuaalsetel teemadel.

Pärast ettekandeid oli kõigil osalejatel võimalik kostitada end pitsaga ning seejärel jätkus üritus juba väiksemates gruppides, mille käigus vahetati omavahel vabas õhkkonnas tekkinud mõtteid ning veedeti üheskoos meeldivalt aega.

Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liit tänab esinejaid, osalejaid ning MUG-i põneva õhtu eest!

13275220_10201627709892157_1618222691_o13288436_10201627710292167_1336424566_o

13262229_10201627710612175_1959237542_o

13282499_10201627710492172_291960291_o

“Teadmata kadunud – kuidas edasi?” 16.12.2015

Kolmapäeval, 16. detsembril 2015 toimus Iuridicumi ruumides aruteluõhtu teemal “Teadmata kadunud – kuidas edasi?”. Esimesena tegi kadunud isikute otsingutest ülevaate Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri esindaja Kert Kotkas. Pärast tema ettekannet kõneles vabatahtlike panusest ja tegemistest SA Kadunud esindaja Aare Rüütel.

Pärast ettekandeid toimus publiku osavõtul arutelu selle üle, kuidas võiks kadunud isikute otsimist tänasest veelgi efektiivsemaks ja paremaks teha. Aruteluõhtu oli väga huvitav, Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liit tänab esinejaid ning publikut!

DSC_0368 - Copy

dav

“Juristi mitu ametit: TransferWise ja ettevõttejurist” 04.12.2015

Reedel, 4. detsembril 2015 käis Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liit külas TransferWise’i Tallinna kontoris. Kohapeal tutvustati esmalt ettevõtte kontseptsiooni ja arengut ning räägiti TransferWise’i eduloost lähemalt. Seejärel suunduti väiksele majatuurile TransferWise’i ruumidega tutvuma. Kõige lõpuks sai sõna TransferWise’is töötav jurist Aleksandr Kostjukevitš, kes rääkis veidi lähemalt enda tööst ning selle iseärasustest. Ürituse jooksul sai selgeks, et iga ettevõtte puhul on juristi töö täiesti erinev- Aleksandri töös on tulnud ette ka programmeerimist. Lisaks väga asjalikule esitusele tegi emotsiooni täiuslikuks igale osalejale jagatud šokolaaditahvel!

Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liit tänab kogu TransferWise’i kollektiivi väga sooja vastuvõtu ja positiivse esinemise eest!

Üritus oli esimene sarjast „Juristi mitu ametit“, mille eesmärgiks on tutvustada erinevaid elualasid, kus õigusalased teadmised vajalikud on. Enamik tudengitele suunatud üritusi tutvustab advokaadi, prokuröri või kohtuniku tööd, kuid õigusharidust nõudvaid põnevaid ametikohti on teisigi!

12669762_10207315820446121_61613720_o

12695091_10207315820046111_1035420156_o

12695330_10207315819686102_1094215569_o

12698951_10207315820246116_768997928_o

12696448_10207315820646126_814874581_o

 

 

“Kohtumine tundmatuga – Peeter Jerofejev” 10.11.2015

10. novembril käis Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liidu korraldatud üritusel oma elust rääkimas Peeter Jerofejev, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik ja Tartu Ülikooli õppejõud. Külalise muhe ja siiras olek lõid õdusa atmosfääri, räägiti kohtunikutööst, ülikooliõpingutest ning elust enesest. Silmanähtavalt huvitav oli mõlemal poolel: nii kohtunikul, kes oli endale leidnud pühendunud kuulajad, kellele lõputult nõuandeid ja teadmisi jagada, kui ka üliõpilastel, kelle küsimused ei tahtnud otsa lõppeda. Alles siis, kui oli õppejõu kohta välja selgitatud, just millisel Pärnu tänavanurgal ta juristiks otsustas saada, kui keerulisi raamatuid ta loeb ning mitu biitlite plaati tal ikka on, said tudengid rahuliku südamega koju minna.

Täname Peeter Jerofejevit südamlike jutustuste ja kasulike nõuannete eest!

P. Jerofejev nov 2015