Foorumilaud AB-ga Raidla Ellex 29.10.2015

Neljapäeval, 29. oktoobril käis Ülikooli kohvikus elav arutelu võlakirjade teemal. Esinema olid tulnud ühe Eesti vanima advokaadibüroo Raidla Ellexi juristid. Kolm noort advokaati – Gerly Lõhmus, Helen Ratso ja Martin Mäesalu – näitasid, kui kaugele viivad pangandus- ja finantsõiguses entusiastlik suhtumine ja head juriidilised teadmised. Kuigi üliõpilased võlakirjade kohta alguses kuigi palju ei teadnud, saadi ettekande jooksul nii palju infot, et kuulajad suutsid edukalt lahendada neile antud praktilise ülesande. Elevust tekitasid ka büroo pakutud meened ning kõige osavamalt ülesande lahendanud tiimi auhind.

Täname Raidla Ellexi noori advokaate südamliku esituse eest!

IMG_9772 IMG_9773 IMG_9782

Äriseadustiku konverents 22.–23.10.2015

22.–23. oktoobril 2015 toimus Tartus konverents “Äriseadustik 20: Eesti ja Euroopa ühinguõiguse kogemused ja arenguvõimalused”. Kahel päeval peeti ettekandeid äriregistri, vähemuse kaitse, kontsernide õigusprobleemide ning juhtimisstandardite ja vastutuse valdkondades. Oma panuse andsid konverentsi korraldamisse ka Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liidu liikmed.

Lisaks põnevatele ettekannetele toimus ka raamatu “Ühinguõigus I: kapitaliühingud” esitlus. Raamatu autorid on Tartu ülikooli dotsendid Kalev Saare, Urmas Volens, Andres Vutt ja riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunik PhD Margit Vutt. Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liidul on hea meel teatada, et nimetatud raamat on nüüd kohalkasutamiseks olemas ka Iuridicumi puhkeruumis!

YhinguoigusI

JuRistimine 09.10.2015

9. oktoobril toimus korporatsioon Sakala majas traditsiooniline rebaste ristimise pidu. Kohal oli lisaks tudengitele ka õppejõude ja praktiseerivaid juriste.

Mõnusalt veedeti aega muusika saatel ning vaadati esmakursuslaste tehtud lühifilmi „Fifty shades of law“. Piduliku vande andmise tseremooniaga, mida viis läbi Merike Ristikivi, said rebastest teistele võrdväärsed kolleegid. Õhtu kõige hoogsamale osale andis oma panuse ansambel Paragrahv, kes ei saanud lavalt maha enne, kui oli rahva tungival soovil teinud ka lisaloo.

Pidu jätkus klubis Shooters.

12140084_10153652825209481_640124403740124829_o12120168_10153652829779481_4594014217507185042_o12120196_10153652823014481_8018346211226718732_o12138535_10153652828059481_7109426407694146892_o12138580_10153652824279481_2320607944393245244_o12109768_10153652811599481_6631911187874229340_o12087708_10153652825414481_6315587127273209544_o12094743_10153652821344481_2541295962337323488_o

“Kohtumine tundmatuga – Merike Ristikivi” 14.10.2015

14. oktoobril toimus Tartu Ülikooli kohviku talveaias õhtu ladina keele õppejõu Merike Ristikivi seltsis. Alati distsiplineeritud naisterahvast sai vahelduseks näha vabas õhkkonnas, kus ta rääkis põnevaid lugusid oma isiklikust elust, tudengipõlvest ja tööst Tartu Ülikoolis. Huvitavate üllatustena ilmnes muuseas, et õppejõud on tegelenud balletiga, unistab reisist Jordaaniasse ja sõidab iga kord tudengeid õpetama tulles Tallinnast Tartusse ja tagasi. Seega pole imekspandav, et palju populaarsust (ja kraade) kogunud Ristikivi hinnatakse ka tudengite seas kõrgelt.

Täname toredat õppejõudu oma kogemuste jagamise eest!

MR1

“Kolm on kohtu seadus – kas ikka on?” 29. septembril 2015

29. septembril toimus Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liidu üritus „Kolm on kohtu seadus – kas ikka on?“, mille raames arutleti kohtunikuameti üle. Esinema olid tulnud Margit Jõgeva Tartu Maakohust, Kai Kullerkupp Tartu Ringkonnakohtust ja Villu Kõve Riigikohtust.

Kohtunikud rääkisid sellest, kuidas nad üldse selle ameti juurde jõudsid ja selgus, et nad kõik töötasid varasemalt mõnel teisel ametikohal. Muu hulgas räägiti ka suulise menetluse vajalikkusest ja töökoormusest. Näiteks leidsid esinejad, et kohtuasja teeb huvitavaks selle uudsus ja väiksed nüansid, mida varasemalt kohtupraktikas ette pole tulnud.

Täname omalt poolt esinejaid ja kõiki üritusel osalejaid!

dav

Foorumilaud AB-ga TRINITI 22.09.2015

Teisipäeval, 22. septembril käisid Ülikooli kohvikus foorumilauda juhendamas advokaadibüroo TRINITI juhtivpartner Villu Otsmann ja vandeadvokaat Katri Tomson. Foorumilaua teemaks oli „Läbirääkimised õigusliku argumendiga“, kus esinejad rääkisid nende endi kogemustest ja ka teooriast, kuidas läbirääkimistel enda huve kaitsta ja neid kõige paremini maksma panna. Toimusid ka praktilised ülesanded ja harjutused, et vasthangitud teadmisi kinnistada ja praktikas rakendada. Saadud teadmised aga polnud olulised mitte vaid juristitöös, vaid ka igapäevaselt rakendatavad. Samuti oli üritus ühtemoodi arusaadav ja kaasahaarav nii esmakursuslastele kui ka juba magistriastme tudengitele.

Täname advokaadibürood TRINITI järjekordse põneva foorumilaua eest!

TARK Töötuba: kui laenusaaja on maksejõuetu 24. aprillil 2015

24. aprillil 2015. a. toimus Eesti Õigusteatuse Üliõpilaste Liidu ning advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös TARK töötuba pankrotiõigusest, mis sel kevadel keskendus pankroti- ja finantsõigusele. Praktilises töötoas õppisid tudengid koostama pankotiavaldust ja esindama klienti lihtsamas tagasivõitmise asjas. Päeva esimeses pooles koostasid tudengid väikestes gruppides pankrotiavaldusi ning vastuväiteid pankrotimenetluse algatamiseks. Pärast lõunapausi asusid pooled tulisesse suulisesse debatti, mida jälgisid huviga kogemustega advokaadid. Tudengeid juhendasid kasulike näpunäidetega partnerid Hannes Vallikivi, Rolan Jankelevitsh ja Toomas Taube ning advokaat Kadri Lember. EÕÜL tänab advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene advokaate ning kõiki tublisid üliõpilasi, kes töötoas osalesid.

1888819_10152778377595334_7082025107313009122_oPilt pärineb AB Tark Grunte Sutkiene pildikogust

 

Foorumilaud AB-ga Eversheds Ots & Co. 23. aprillil 2015

23. aprillil 2015. a. toimus foorumilaud advokaadibürooga Eversheds Ots & Co. Foorumilaud keskendus tööõigusele ning  vastuseid saadi sellistele küsimustele nagu mis toimub tööõiguses, miks tekivad töövaidlused ja kuidas neid ära hoida. Õhtu peamiseks kõnelejaks oli  AB Eversheds Ots & Co. partner ja vandeadvokaat Rando Maisvee, kes tõi põnevaid näiteid viimaste aastate töövaidlustest ning nende lahenditest.

EÕÜL tänab advokaadibürood Eversheds Ots & Co. ning kõiki, kes foorumilaual osalesid ja seltskonda nautisid.

Foorumilaud AB-ga Borenius 19. märtsil 2015

19. märtsil toimus foorumilaud Advokaadibürooga Borenius, keda esindasid partner Margus Mugu ning vandeadvokaat Rauno Ligi. Õhtu teemaks oli küll „Kriminaalmenetluse murekohad advokaadi pilgu läbi“, kuid räägiti ka sellest, milliseid tolmuimejaid osta; kuidas vastata telefonimüüjatele; ning kuidas tudengina paremini ära elada. Tegemist oli ülimalt hubase üritusega, kus tudengid said peale erialase info ka palju teisi eluks vajalikke näpunäiteid.

Suured tänud esinejatele ning kõigile, kes kohale tulid ja nautisid seltskonda!

Foorumilaud AB-ga Raidla Lejins & Norcous 6. märtsil 2015

6. märtsil 2015 toimus foorumilaud AB-ga Raidla Lejins & Norcous, mille teemaks sedapuhku „Arutelu arbitraažist“. Vahekohtumenetlusest rääkisid büroo partner ning vaidluste lahendamise valdkonna juht Arne Ots ning vaidluste lahendamise osakonna advokaat Maria Teder. Tutvusime vahekohtu olemusega, selle eelistega riikliku kohtumenetluse ees ning samuti käsitlesime vahekohtumenetluse kitsaskohti. Teoreetilist osa ilmestasid esinejate näited ning kogemused igapäevaelust, mis tegid kuulamise eriti meeldivaks. Lõpetuseks panime oma vastkogutud teadmised proovile ühe vahekohtumenetluse probleemi lahendamisega. Kohtumine leidis aset AB Raidla Lejins ja Norcous büroos Tallinnas, mis andis tudengitele erakordse võimaluse tutvuda antud büroo kontoriruumidega. Hea meel oli näha, et kuulajate seas oli tavapärasest enam TÜ õigusinstituudi ning avatud ülikooli tudengeid. See kogemus andis meile innustust suunata oma üritusi tulevikus rohkem ka pealinna tudengitele. Täname Arne Otsa ning Maria Tederit äärmiselt kaasahaarava esituse ning sõbraliku õhkkonna eest ning jääme ootama uusi kohtumisi AB-ga Raidla Lejins ja Norcous (uue nimega Raidla Ellex).

  11015864_953695614655565_1718149004_n 11051199_953695604655566_1780708018_n 11042260_953695601322233_1975988699_n