Krista Aas: Kuidas saadakse kurjategijatelt raha tagasi?

24. aprillil käis meil külas Krista Aas, kes on keskkriminaalpolitsei kriminaaltulu üksuse juht. Varem töötas Krista Aas prokurörina ning sai ka 2002 aastal aasta prokuröri tiitli.

Teemaks oligi kriminaaltulu, ning kuidas seda kurjategijatelt kätte saadakse. Üritus oli väga põnev!

Suur aitäh osalejatele ja samuti esinejale nii ürituse kui ka kingitud raamatu eest. Nimelt kinkis Krista Aas puhkeruumile Mika Waltari raamatu “Sinuhe”. Olete kõik oodatud lugema!

Krista Aas 24.04.13

EÕÜL ja matemaatika-informaatika teaduskond: Kabaree!

1 (2 of 132)1 (21 of 132)1 (114 of 132)1 (81 of 132)   1 (11 of 132)1 (28 of 132)1 (6 of 132)1 (110 of 132)1 (12 of 132)1 (73 of 132)   1 (60 of 132) 1 (119 of 132)1 (129 of 132)1 (130 of 132)

19. aprillil korraldas Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liit koostöös matemaatika-informaatika teaduskonna tudengitega glamuurse peo, kus muusikaga paitas kõrvu Karl-Erik Taukar, rütmidega lõid mõnusa meeleolu DJ-d RonLand & Jaan Jaago ning publikut naerutas stand-up koomik Sander Õigus. Lisaks toimus peol oksjon, kus sai parima pakkumise korral endale üheks õhtuks kohvikusse kaasa kena noormehe või neiu õigusteaduskonnast/matemaatika-informaatika teaduskonnast.

Südaöösel saabus üllatus ning esinesid tantsuklubi Shaté tantsijad. Üritust jäädvustasid lisaks fotograafidele ka kunstnikud, kellelt sai tellida portreepiltide tegemist.

Üritust toetasid:

Athena keskus www.athena.ee

Volga 7 http://bit.ly/Volga7

Tartu Ülikooli õigusteaduskond

Tartu Ülikooli matemaatika-informaatika teaduskond

Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liit www.eoul.ee

A. Le Coq www.alecoq.ee

TÜ arvutiteaduste instituut https://www.facebook.com/ut.ics

Shooters https://www.facebook.com/shooterstartu?fref=ts

 

Foorumilaud kohtutäitur Reet Rosenthaliga 19. aprillil 2013

Tänavuste kevadpäevade erialaste ürituste sarja lõpetas kohtutäitur Reet Rosenthal, kes rääkis arestimistoimingutest täitemenetluses, samuti võlglase õigustest ja kohustustest. Kohalolijad said kuulda põnevatest ning kohati ekstreemsetest olukordadest, mis kohtutäituri töös vara arestimisel ette tulevad. Saime teada, et meedias kohtutäituritest maalitud pilt, mille kohaselt täiturite tegevus on tihti ebaseaduslik, ei vasta alati tõele, kuna tihti jäetakse mainimata, et ebaseaduslikuna tunduv kohtutäituri tegevus on tingitud võlgniku kohustuste rikkumisest.

Foorumilaud kohtutäituriga pakkus väga meeldivat vaheldust advokaadibüroodega peetavatele foorumilaudadele.

Suur tänu Reet Rosenthalile ja tudengitele, kes teda kuulama tulid!

Reet Rosenthal kevadpäevadel

Foorumilaud AB-ga Borenius 16. aprillil 2013

Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liidu kevadpäevade raames korraldatud foormilaua seekordseks teemaks oli “Advokaadi roll kohtumenetluses” ning sellest käisid tudengitele kõnelemas AB Boreniuse partner ja vandeadvokaat Margus Mugu ning vandeadvokaat Valdo Lips. Foorumilaud kujunes üle 3 tunniseks (!) põnevaks ürituseks, kus vabas ja vahetus õhkkonnas said mitmed tudengite küsimused vastused ning läbi esinejate elava ja kaasahaarava jutu oli võimalik heita pilk tegelikku advokaadiellu. Meeldejätmist tasub: 1) Olge “huvilised filmikaamerad” – http://etv.err.ee/arhiiv.php?id=109432 2) Advokaaditöö on paljuski müügitöö 3) AAA reegel –  available affable able (mitte juhuslikult pole able alles kolmandal kohal) 4) Inimesed, kel on raske esindada oma põhimõtetega mitte kooskõlas olevaid seisukohti, ei pruugi advokaadiks sobida.

Täname suurepäraseid esinejaid ning kõiki üritusest osavõtnud tudengeid mõnusa õhtu eest!image_1366142808896093

Foorumilaud AB-ga Tamme Otsmann Ruus Vabamets 26. märtsil 2013

26. märtsil esines üliõpilastele kohvikus Pierre advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus Vabamets juhtivpartner ja vandeadvokaat Villu Otsmann. Koos arutlesime teemal “Advokaadi kutseoskused – kas loevad kogemused või kõrged õpitulemused?”.

Kohal oli palju üliõpilasi kõikidelt kursustelt, kes kõik lahkusid foorumilaualt mõne uue teadmisega, sest teema oli kasulik ja ühtlasi ka huvitav nii noorematele kui ka õigusteaduskonda juba lõpetama hakkavate tudengitele. Saime muuhulgas teada, kui tähtsad on advokaadi puhul tema hoiak ja suhtumine ning selleks, et olla hea advokaat, tuleb olla interdistsiplinaarne ning harida ennast ka mõnes teises teadusvaldkonnas peale juura. Lisaks lahendasime koos huvitavaid ülesandeid ja arutlesime võimalike erinevate õigete vastuste üle.

Täname AB-d Tamme Otsmann Ruus Vabamets ja kõiki kohalolnuid meeldiva õhtu eest!

EÕÜL soovib kõigile ka palju edu AB Tamme Otsmann Ruus Vabamets korraldataval praktikakonkursil osalemisel ning jääme ootama järgmist foorumilauda AB-ga Tamme Otsmann Ruus Vabamets!

Villu Otsmann 26.03.

Foorumilaud AB-ga Eversheds Ots & Co 21. märtsil 2013

21. märtsil esines üliõpilastele kohvikus Pierre advokaadibüroo Eversheds Ots & Co vandeadvokaat Risto Rüütel, kes tegi ettekande konkurentsiõigusest. Pärast ettekannet toimunud vestlusringis said kõik üliõpilased vastused nii konkurentsiõigusega kui ka teiste õigusvaldkondadega seonduvatele küsimustele.

Lisaks kinkis advokaadibüroo Eversheds Ots & Co Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liidule Risto Rüütli ja Mariana Hagströmi kirjutatud raamatu “Konkurentsiõigus ja praktika”, mis on kõigile lugemiseks kättesaadav õigusteaduskonna puhkeruumis.

Tagasiside üritusele on olnud väga positiivne!

Täname advokaadibürood Eversheds Ots & Co ning Risto Rüütlit meeldiva foorumilaua eest!

evershedsfm

Yrjö Ojasaar 14. märtsil Iuridicumis

IMG_329314. märtsil esines Iuridicumis eestlane, kelle võit kohtus oli The National Law järgi 2001. aastal kümne suurima võidu hulgas. Yrjö Ojasaar, kes hetkel on äärmiselt aktiivne tegelane Eesti ärimaastikul, pakkudes ettevõtetele nõustamist, kuidas viia oma ettevõte rahvusvahelisele areenile, kasvas üles Ameerikas ning ronis seal advokaadikarjääri tippu.

Oma kireva loengu raames rääkis Ojasaar juuraalasest konkurentsist Ameerikas ning raskustest, mis saavad alguse juba ülikooli astudes: pinge saada top 25 ülikoolidesse, suured õppelaenud, vajadus luua juba õpingute ajal teatud profiil ning oma sammude täpne planeerimine tagamaks edu tööturul.

Miks juriste peetakse ebameeldivateks? – Tugevam jääb ellu ning sageli tuleb ette olukord, kus on võimatu teha valikuid lähtudes sellest, mis on „hea“ ning mis „halb“. Oma elu näitena tõi Ojasaar filmi „Thank You for Smoking“. Samuti valikute puudumise tõttu leiab Ojasaar, et on praegusel eluetapil õnnelikum inimene, kui oli seda kaitstes selliseid ärigigante nagu General Motors, Honda jms.

Tulnud Eestisse, kaotas Ojasaar suure osa oma varandusest, kuid suutis end edukalt tagasi üles ehitada. Puudusena Eesti advokaatide seas näeb Ojasaar tahtmatust võtta enda peale lisaülesandeid, mis võiksid tuua kaasa palju edu ning kasu nii büroodesiseselt kui ka üldisele majandusarengule Eestis.

Tänapäeval, kus suurte büroode „paberitöö“ teevad ära, kas arvutid või asiaadid, hakkab klassikalise juristi ameti väärtus vähenema – advokaat peab olema suuteline pakkuda midagi enamat, kui pelgalt seaduse mahalugemine, sest lõppude lõpuks ei müü advokaat oma kliendile „paberit“, vaid tulemust. Ojasaar kutsub juuratudengeid üles laiendama oma teadmisi ka väljaspool õigusteadust ning võimalusel täiendama oma oskusi võttes osa erinevatest projektidest ning praktikatest.

Täname esinejat ning kõiki tudengeid, kes üritusel osalesid!

Andreas Kangur: Jah, karistused Eesti õiguses on paratamatult ebaõiglased

8. märtsil toimus Näituse 20-103 üritus Andreas Kanguriga, kes rääkis teemal “Karistused Eesti õiguses – kas paratamatu ebaõiglus?”. EÕÜLil on väga hea meel, et Kangur kahenädalase Eestis käigu ajal ka üliõpilastele esinemiseks aega leidis!

Arutlesime, miks on osadest karistusviisidest nt sunnitööst ja surmanuhtlusest loobutud ja kuidas tegeleda juhtumitega, kus kuriteokoosseis on olemas, aga mõstlikult on aru saada, et tekitatud oht on väga väike nt 0,05 g hašiši smuugeldamine vanglasse.

Kanguri arvamus oli, et kui karistuste eesmärgiks on rehabilitatsioon, tuleks sellele eesmärgile keskendudagi ja mitte üritada sama karistusega saavutada ka retributsiooni.

Aitäh esinejale ja kõigile osalejatele!

Foorumilaud AB-ga Raidla Lejins & Norcous 4. märtsil 2013

4. märtsil toimus õdusas kohvikus Pierre foorumilaud advokaadibüroo Raidla Lejins & Norcous juristi Martin Mäesaluga, kes vestles juuratudengitega praktiseerimise võimalustest  nii Eestis kui ka välismaal. Teema andis tudengitele palju mõtteainet, kuna esineja soovitas mõelda suuremalt ning rahvusvahelisemal tasandil ning rääkis ka enda Saksamaal töötamise kogemusest.

Peateemaks oli paljudele tundmatu valdkond – riigiabi. Martin Mäesalu lahkas antud teemat ühe kaasuse näitel, mis anti foorumilaual osalenutele varem kodus läbi töötamiseks. Lisamaterjale antud teemast huvitatule leiab ka siit:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/vademecum_on_rules_09_2008_en.pdf

Meie kodulehe “Esinejate raamatukogu” rubriigis leiab ka Martini soovitatud raamatuid!

Aitäh esinejale ja advokaadibüroole Raidla Lejins & Norcous!

EÕÜLil on uus koostööpartner – Gustav

Gustav aitab meil esinejaid vääriliselt tänada, nimelt toetavad nad meid trühvlitega, mille kingime esinejatele. Esimese karbi sai Martin Mäesalu advokaadibüroost Raidla, Lejins & Norcous.

Suur aitäh meie kõigi poolt!gustav

viewer