EÕÜLi Facebooki grupist

facebook-2Alates eelmise aasta kevadest tegutseb EÕÜL aktiivselt ka Facebookis. Nimelt on meil oma grupp aadressil https://www.facebook.com/groups/oigusliit/. Grupiga saavad liituda kõik soovijad.

Alguses oli grupi eesmärgiks vaid üliõpilaste teavitamine EÕÜLi tegemistest, aga tänaseks jagame grupis igapäevaselt infot ka õigusalaste uudiste ja teiste organisatsioonide korraldatud ürituste kohta, mis praeguseid või tulevasi juriste võiksid huvitada. Gruppi saavad postitada kõik liikmed ja kutsumegi kõiki üles seda tegema!

Tänaseks on grupis juba 462 liiget  ning oleme selle tegevuse osas saanud palju positiivset tagasisidet. Ootame tagasisidet (nii positiivset kui ka negatiivset) ka edaspidi!

 

Foorumilaud AB-ga Tamme Otsmann Ruus Vabamets 7. novembril 2012

torvfoorum

7. novembril esinesid üliõpilastele kohvikus Pierre advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus Vabamets vandeadvokaadid Villu Otsmann ja Taivo Ruus teemal “Õiguslik dialoog kliendiga”. Kohal oli üliõpilasi erinavatelt kursustelt. Tagaside foorumilaua kohta oli väga positiivne ning osalejad jäid väga rahule.

Täname esinejaid advokaadibüroost Tamme Otsmann Ruus Vabamets ning jääme ootama uut foorumilauda Teiega!

JuRistimine 26. oktoobril 2012

Traditsiooniline õigusteaduskonna rebaste pidulik ristimisüritus toimus taaskord korp! Sakalas. Peo kõrghetkeks oli ansambel Paragrahvi esinemine, kes lisaks laulmisele loosisid fännidele välja ka mobiiltelefoni. Rebastele pidas kõne professor Lauri Mälksoo, vande luges ette professor Raul Narits. Lisaks tervitas uusi tudengeid Riigikohtu rõdult ka Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtunik Eerik Kergandberg. Aitäh Teile!

Üliõpilaste puhkeruumi avamine Iuridicumis

30. oktoobril avasime Iuridicumis (Näituse 20-118) 1. korrusel üliõpilaste puhkeruumi. Meil ja loodetavasti ka teistel üliõpilastel on väga hea meel, et see ammune plaan lõpuks teoks sai!

Puhkeruumis on diivanid, mikrolaineahi, veekeetja ja muud lõbusat! Samuti on puhkeruumis saadaval ajalehed, ülikoole tutvustavad materjalid ja esinejate kingitud raamatud.

Korraldasime ka Facebookis küsitluse, kus üliõpilased said puhkeruumi valida lauamängu. Võitjaks osutus Eesti mäng.

Täname puhkeruumi toetajaid! Ilma Teieta poleks puhkeruumi loomine võimalik olnud.

Puhkeruumi loomist toetasid:
Advokaadibüroo Eversheds Ots & Co
Advokaadibüroo GLIMSTEDT
Advokaadibüroo LAWIN
Advokaadibüroo Raidla Lejins & Norcous
Advokaadibüroo SORAINEN
Advokaadibüroo Tamme Otsmann Ruus Vabamets
Advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene
Alvin Rödl & Partner Advokaadibüroo
Maria Mägi Advokaadibüroo
Paul Varul
Jaan Ginter

 

JuRistimine 2012!

Olete oodatud õigusteaduskonna 2012. aasta rebaste pidulikule ristimisele!

Tegemist on esmakursuslaste vandeandmisõhtuga, kus rebased muutuvad lõpuks kolleegideks ning vanematega võrdväärseteks. Loe edasi!

Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtuniku Julia Laffranque’i esinemine 2012

Eelmise õppeaasta lõpus tegime üliõpilaste seas küsitluse EÕÜLi tegevuse kohta. Sealhulgas küsisime, kellega kõige rohkem kohtuda soovitakse. Üks kõige populaarsematest valikutest oligi Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik Julia Laffranque. Õnneks oligi selle õppeaasta alguseks just selline üritus plaanis. Üritus toimus 4. oktoobril Näituse 13a õppehoones. Julia Laffranque näitas meile Euroopa Inimõiguste Kohut tutvustavat videot ning vastas küsimustele, mida üliõpilased olid varasemalt internetis esitanud, näiteks sellest, milline on Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtuniku igapäev. Samuti rääkis ta huvitavamatest EIÕK kaasustest sh Eestit puudutavatest kohtuasjadest.

Kokkuvõttes oli üritus väga edukas, aitäh esinejatele ja kuulajatele! Tegemist oli ühe EÕÜLi kõige populaarsema üritusega läbi aegade.

Akadeemilised ning pidulikud üritused 2011/2012

12.10.2011 EÕÜL-i tutvustav õhtu

19.10.2011 Elo Tamm advokaadibüroost LAWIN Lepik ja Luhaäär “Noore advokaadi spetsialiseerumisvaldkonna valik ja tänapäeva õigus- ja ärimaailma olulised aspektid. Energiaõiguse valdkonna tutvustus.”

25.10.2011 Ants Kull – Riigikohtu külastus “Pretsedendiõigus Eestis: de jure ja de facto”

28.10.2011 JuRistimine – korp! Sakalas rebaste pidulik ristimine, sõnavõtt: prof Raul Narits

01.11.2011 Villu Otsmann ja Taivo Ruus advokaadibüroost TORV “Advokaaditöö oskused ehk millest koosneb usaldus”

09.11.2011 Ants Nõmper advokaadibüroost Raidla, Leijns & Norcous “Meediavaidlused – kohtupraktika ja edasine trend”

10.12.2012 Valentiniglämm korp! Rotalias koostöös Majandusklubiga

14.02.2012 Margit Vutt – Riigikohtu külastus “Analüütiku töö tutvustus”

28.02.2012 Toomas Vaher – advokatuur, advokatuuri esimees “Advokatuurist üldiselt, advokaadi amet”

29.02.2012 Andreas Kangur “Tõendamine kriminaalkohtumenetluses ja tõendamine üldisemalt”

07.03.2012 Edgar Grünberg – Notarite koda “Notarite kojast üldiselt, notari amet”

14.03.2012 Norman Aas, Heili Sepp – Prokuratuur, riigi peaprokurör “Prokuratuurist üldiselt, prokuröri amet”

20.03.2012 Villu Otsmann advokaadibüroost TORV “Eetika küsimused ja praktika korraldus”

23.03.2012 Tiina Sepa – Swedbank, Balti panganduse õigusnõunik “Õigusnõuniku amet”

29.03.2012 Eversheds Ots & Co “Suuliste kokkulepete siduvus ja hilisem tõendamine”

04.05.2012 Paul Keres, Meelis Eerik advokaadibüroost Glikman & Partnerid “Kohtumenetlus”

07.-11.05.2012 EÕÜL-i kevadpäevad “Autoriõiguste kaitse”:

07.05.2012 Tambet Toomela advokaadibüroost Eversheds Ots & Co “Autoriõiguse olemus ja roll infoühiskonnas”

08.05.2012 Risto Agur (Sorainen), Riivo Anton (AS Innopolis konsultatsioonid partner), Andres Aruhein (AS Emajõe Veevärk juhatuse liige) “Majandus vs õigus: Kuidas saab juht end äris kaitsta?” – koostöös EÕÜL, ELSA ja Majandusklubi

09.05.2012 Pawan Dutt (TTÜ professor) “Intellektuaalne omand üldiselt, probleemid kaubamärkide ja copyright’iga digitaalajastul ning EL-i praegusest regulatsioonist selles valdkonnas ning püüetest seda muuta lepingutega nagu ACTA ning sellega kaasnevad probleemid”

09.05.2012 Triin Tuulik advokaadibüroost GLIMSTEDT – “IKT teenusepakkuja vastutus: isikuandmete avaldamise ja sisu moniteerimise lubatavus”

10.05.2012 Kevadpäevade debatt “Kas autoriõigused on piisavalt kaitstud?” Peeter Mõtsküla (jurist ja infotehnoloogia spetsialist), Urmas Kukk (Andmekaitse Inspektsiooni endine peadirektor), Kalev Rattus (Eesti Autorite Ühingu tegevdirektor), Aleksei Kelli (intellektuaalse omandi dotsent).

11.05.2012 Kevadpäevade lõpupidu Eesti Üliõpilaste Seltsi hoones

IMG_1063IMG_1064   IMG_1217IMG_1216 IMG_1214  IMG_1218

Valentiniglämm