TARK töötuba: pilvetehnoloogia õiguslikust vaatenurgast

Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liidu vahendusel avanes 12 õigusteaduse tudengil 22. aprillil 2016 võimalus advokaadibüroo TGS tehnoloogiaõiguse ekspertide käe all õppida tundma pilvetehnoloogiaid puudutavat regulatsiooni. Aset leidis juba traditsiooniks saanud TARK töötuba. Osalejad said võimaluse süüvida andmekaitseregulatsiooni ning pilvetehnoloogiaid puudutavatesse õiguslikesse küsimustesse, kusjuures kogu tegevus toimus interaktiivse simulatsiooni vormis. Neljaks tiimiks jagatuna said erinevad grupid ülesande esindada kas eraõiguslikku või avalik-õiguslikku juriidilist isikut, kes plaanib pilvetehnoloogiate kasutamisele üle minna või ülesande esindada Andmekaitseinspektsiooni, kes säärast tegevust hoolikalt jälgib ning mitmeid andmekaitset puudutavaid ohte pilvetehnoloogiatega kaasnevalt näeb. Igale tiimile oli toeks valdkonnas tegev juhendaja ning üheskoos töötati põhjalikult läbi asjassepuutuv õiguslik materjal.

Advokaadibüroo TGS võttis tudengid soojalt vastu. Ühiselt käidi lõunal, kus osalejatel avanes võimalus lähemalt tundma õppida TGS-i partnereid, juriste ning töökorraldust. Päev kulmineerus erinevate gruppide vastasseisuga, kus kõlas ohtralt argumente nii pilvetehnoloogiatele ülemineku poolt kui vastu.  Siiski suutsid kõik pooled jõuda kokkuleppele selles osas, kuidas, olenemata takistustest, pilvetehnoloogiatele üleminek võimalikuks võiks saada.

Kohvilauas päevale tagasi vaadates tunnistasid osalejad, et olenemata teema keerukusest, on pilvetehnoloogiate kohta palju uut õppinud ning lahkuvad ürituselt olulise kogemuse võrra rikkamana.

EÕÜL tänab siiralt advokaadibürood TGS meeldiva koostöö eest ning jääb huviga ootama järgmist TARK töötuba.